A A A K K K
для людей із порушенням зору
Валківська міська рада
Богодухівський район

Харківська область

АТ "Укргазвидобування" оголошує про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 07.11.2023 11:34
Кількість переглядів: 214

Фото без опису

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

202392011098

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

Продовження видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ) Наріжнянського родовища згідно спеціального дозволу на користування надрами №5009 від 03.09.2009 року.

Метод розробки родовища – на виснаження, режим – газовий. Кінцева продукція – підготовлений до споживання газ природний, конденсат, нафта, газ, розчинений у нафті, супутні корисні компоненти: гелій, етан, пропан, бутани. Роботи на ділянці надр здійснюватиме структурний підрозділ – філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»
АТ «Укргазвидобування».

Об’єкт існуючий, запаси корисних копалин Наріжнянського родовища обліковують на Державному балансі корисних копалин України, наявні документи дозвільного характеру. Розробка родовища буде здійснюватися у відповідності до Правил розробки нафтових та газових родовищ. Під час розробки родовища передбачено пошук і розвідку нових покладів вуглеводнів. Буріння свердловин здійснюватиметься верстатом з дизельним приводом наявної потужності.

Наріжнянське родовище в адміністративному відношенні знаходиться на території Валківської громади Богодухівського району Харківської області України.

Безпосередньо в межах ділянки спеціального дозволу на користування надрами № 5009 знаходяться невеликі села Журавлі та Війтенкі. Найбільшими населеними пунктами, розташованими поруч з родовищем, є села Новий Мерчик, Добропілля, Золочівське, Свинарі, Шлях, Пасічне, Хворостове, Рогівка, Тетющине.

В геоморфологічному відношенні територія розташування родовища приурочена до вододільного схилу плато та знаходиться на міжбалочномуплатоподібному вододілі.

Родовище прилягає до водороздільного плато річок Мерчик і Коломак.

Об’єкт існуючий. Ділянка знаходиться в промисловій розробці. Площа ділянки складає 7,1 км2.

Наріжнянське родовище відкрите в 1984 році.

Розробка Наріжнянського родовища включає в себе комплекс технологічних процесів із єдиним безперервним циклом експлуатації.

Процес видобутку і підготовки вуглеводнів включає в себе системи та об’єкти: газоконденсатні та нафтові поклади; газоконденсатні свердловини; газо- та нафтозбірні мережі (шлейфи від свердловин); установку попередньої підготовки газу; систему транспорту газу (газопроводи); систему електропостачання; систему водопостачання; систему захисту технологічного обладнання та газопроводів від корозії.

Підготовка газу до транспорту здійснюється на установці попередньої підготовки газу (УППГ) Наріжнянського родовища та тимчасової установки довготривалих досліджень свердловини (ТУДДС) №34 Наріжнянського НГКР, що знаходяться біля с. Войтенки Богодухівського району Харківської області. УППГ введено в експлуатацію в 2000 р, ТУДДС введено в експлуатацію у 2010 році.

Очищений природний газ по газопроводу подається на ДКС та УКПГ-2 Юліївського НГКР, а конденсат вивозиться автоцистернами в парк зберігання на ПЗН-1 Юліївського НГКР.

Станом на 01.01.2023 р. загальний фонд свердловин Наріжнянського родовища налічує 9 газових свердловин.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

 1. Суб’єкт господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (АТ«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»)

Код ЄДРПОУ 30019775.

Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 26/28.

Контактний номер телефону: тел.: (044) 461 25 49; факс: (044) 461 29 72.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з продовження видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ) Наріжнянського родовища згідно спеціального дозволу на користування надрами №5009 від 03.09.2009 року.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання (перші) відбудуться: 06грудня 2023 року, о 12 год. 00 хв.за веб-посиланням:

https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=m7a82db5dba53d20d45594e054cc01512

Номер наради (код доступу): 2372 927 3215; Пароль: SXsYep47yZ4

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: -

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність.

 

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливев робочі часи у приміщеннях:

 1. Акціонерне товариство «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28. Контактна особа Банк Ростислав Олександрович, тел.: +380674130894;
 2. Філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за адресою: 64250, Харківська область, Ізюмський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9,. Контактна особа – Діденко Олександр Миколайович, тел.: 05749-93372.
 1. Валківська міська рада: 63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки,
  вул. Харківська, буд. 16. Контактна особа – Голова: Скрипніченко Валерій Володимирович, тел. 05753-5 19 68; 05753 5 10 59.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних