Валківська міська рада
Богодухівський район

Харківська область

Індустріальний парк

  ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту документа державного планування
 та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території з метою подальшого створення індустріального парку на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області (за межами м. Валки)

 

 1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

Проект «Детальний план території з метою подальшого створення індустріального парку на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області (за межами м. Валки)» розробляється з метою організації комплексної забудови і розміщення індустріального парку на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області (за межами м. Валки), який буде включати наступні підприємства: біогазовий завод, завод з виробництва метанолу, завод з виробництва біодизеля, завод оцтової кислоти, сміттєсортувальний завод, що підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальним планом пропонується забудова, з метою забезпечення сприятливих умов проживання населення, сталого соціально-економічного, інженерно-технічного, архітектурно-просторового та екологічного розвитку міста.

 1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Валківська міська рада Богодухівського району Харківської області. Юридична адреса: 63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вул. Харківська, буд. 16. Електронна адреса: valky_gorsovet@ukr.net, тел. (05753) 5-19-68

3. Процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (оприлюднення її в засобах масової інформації):

- газета «ЕКОсвіт» від 06.12.2021 № 47;

- газета «Харківський курьер» від 06.12.2021 № 97.

Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Валківської міської ради – 16.12.2021 рік.

Публікація повідомлення в друкованих засобах масової інформації:

- газета «ЕКОсвіт» від 20.12.2021 № 49;

- газета «Харківський курьер» від 20.12.2021 № 101.

-        газета “Сільські новини” від 18.12 2021 № 51-52.

-        газета “Слобідський край” від 16.12.2021 № 100.

б) спосіб участі громадськості: (надання письмових зауважень і пропозицій):

Надання письмових зауважень та пропозицій до Валківської міської ради за адресою: 63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, площа Центральна 2/23. Електронна адреса: ekonom555@ukr.net

в) дата, час і місце проведення громадських слухань: 18.01.2022 року о 10.00, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вулиця Харківська, 16. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Валківська міська рада за адресою: 63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, площа Центральна 2/23. Електронна адреса: ekonom555@ukr.net Контактна особа – Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій – Грінченко Олександр Львович.

ґ) орган, до якого подаються зауваження та пропозиції: Валківська міська рада за адресою: 63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, площа Центральна 2/23. Електронна адреса: ekonom555@ukr.net, строки подання зауважень та пропозицій: з 18.12.2021 року протягом 30 днів включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

офіційні веб-сайти Міністерства енергетики та захисту довкілля України (https://menr.gov.ua/), Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської ОДА (http://ecodepart.kh.gov.ua).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту оприлюднено 16.12.2021 року на офіційному сайті Валківської міської ради. Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

Детального плану території з метою подальшого створення індустріального парку на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області (за межами м. Валки)

 

 1. Замовник СЕО

Замовником проекту є Валківська міська рада Богодухівського району Харківської області. Юридична адреса: 63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вул. Харківська, буд. 16. Електронна адреса: valky_gorsovet@ukr.net, тел. (05753) 5-19-68. 

 

 1. Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування стратегії планування, забудови та іншого використання території, на які реалізуються повноваження Валківської міської ради.

Детальний план території виконано з метою подальшого створення індустріального парку на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області (за межами м. Валки).

Основною метою є:

- розміщення індустріального парку на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області (за межами м. Валки), який буде включати наступні підприємства: біогазовий завод, завод з виробництва метанолу, завод з виробництва біодизеля, завод оцтової кислоти, сміттєсортувальний завод;

- визначення всіх планувальних обмежень;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- обґрунтування існуючих земельних ділянок та їх функціональне використання.

При розробленні детального плану території враховується: генеральна схема планування території України, Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно з ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проектована територія розташована за межами населених пунктів на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області займає площу, орієнтовно 23 га.

Ділянка проектування у функціональному відношенні являє собою частково забудовану територію поряд з якою розташовані Валківські очисні споруди та мулові поля очисних споруд. Територія частково вкрита деревами, кущами та луговою рослинністю.

Площа території детального плану становить 22,41 га

На території проектування планується розмістити індустріальний парк в складі: біогазового заводу, заводу з виробництва метанолу, заводу з виробництва біодизеля, заводу оцтової кислоти, сміттєсортувального заводу.

Функціональне призначення індустріального парку полягає у створенні сучасного виробничо-логістичного комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними комплексами.

Індустріальний парк, що проектується, буде складатися з двадцяти п’яти корпусів різного функціонального призначення: планується побудувати 5 промислово-виробничих об’єктів та 2 складських.

Під’їзною дорогою до індустріального парку служить дорога загального користування місцевого значення О-210612 Богодухів - Валки - Нова Водолага

В зв’язку з тим, що площа індустріального парку становить близько 22 га, необхідно передбачати мінімум два в’їзди на територію.

В межах детального плану планується розмістити дев’ять майданчиків для автотранспорту. Зі східної сторони проммайданчика пропонується розташувати вагову.

Подача води на майданчик здійснюється із проектованої артезіанської свердловини.

Відведення виробничих та побутових стічних вод від проектованих будівель передбачається у мережі каналізації с подальшим очищення у Валківских очисних спорудах.

Проектом передбачається розміщення проектованої газо-розподільної підстанції на території індустріального парку та підключення виробничих будівель до газопостачання.

Передбачається підключення до газопостачання середнього тиску котельні на території біогазового заводу.

Для забезпечення електропостачанням проектованого технопарку планується розміщення електропідстанції потужністю 2,5 МВт в південній частині проммайданчика.  

Загальна довжина будівництва нової мережі електропостачання напругою 0,4 кВт становитиме 1000 п. м.

Проектовані технологічні трубопроводи представлені наступними мережами: трубопровід синтез-газу; трубопровід ацетилену; трубопровід біогазу; трубопровід водороду; трубопровід гліцеринової води; трубопровід жирних кислот; трубопровід зажирених опадів; трубопровід метанолу; трубопровід рослинних жирів; трубопровід скидання води у пожежний ставок; трубопровід кисню; трубопровід водного розчину сажі.

Технологічні трубопроводи планується прокладати наземним чином по естакадах для більш зручного обслуговування

Проектна схема санітарної очистки території детального плану включає збір та вивезення твердих побутових відходів на проектований сміттєсортувальний завод з подальшою їх переробкою.

В межах проектної території об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної статтею третьою. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області.

 

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних ймовірних екологічних наслідків, пов’язаних з реалізацією ДПТ, наступні:

а) для довкілля:

 1. Атмосферне повітря – можливе забруднення від стаціонарних джерел та пересувних джерел (автомобільний транспорт). ДДП передбачається максимальне збереження зелених насаджень загального користування на території, в тому числі озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

 2. Ґрунти – можливе забруднення та порушення ґрунтів від поверхневих вод, що відводиться з території. ДДП передбачається влаштування каналізаційної мережі з відведенням на існуючі очисні споруди, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтів;

 3. Поводження з відходами – можливе забруднення і засмічення ґрунтів, забруднення ґрунтових вод та інше, в зв’язку з незадовільним рівнем централізованого вивезення та роздільного збору ТПВ. ДДП передбачається відведення спеціально обладнаних місць та встановлення контейнерів, систематичний вивіз відходів з контейнерів, впровадити роздільне збирання ТПВ та будівництво сміттєсортувального заводу.

 4. Водні ресурси – можливе забруднення ґрунтових вод від неочищених побутових стічних вод, можливе забруднення ґрунтових вод від поверхневих вод, що відводяться з території детального плану. ДДП передбачається влаштування каналізаційної мережі з відведенням на існуючі очисні споруди, що дозволить знизити ризик забруднення ґрунтових вод;

 5. Здоров’я населення – можливе шумове навантаження, основним джерелом шуму є технологічне обладнання, автотранспорт. ДДП передбачається ведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням, встановлення та організація санітарно-захисних зон до житлової забудови;

б) для територій з природоохоронним статусом – в зв’язку з відсутністю на території детального плану об’єктів природно-заповідного фонду, проектні рішення ДДП не мають впливу на території з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – проекті рішення ДДП не мають впливу на транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП будуть розглянуті наступні альтернативи:

Зважаючи на комплексність рішень ДДП Детального плану, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки стратегічної екологічної оцінки. Загальною альтернативою ДДП Детального плану, рішення про розроблення якого прийнято, є його можливе не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки. Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається:

 • проведення аналізу існуючих матеріалів щодо стану довкілля;

 • проведення аналізу існуючих даних, моніторингу стану довкілля для даної місцевості за минулі роки;

 • статистичний аналіз стану навколишнього середовища за минулі роки.

 

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.

Детальним планом передбачені заходи, для здійснення моніторингу наслідків виконання ДПТ для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП передбачаються наступні заходи:

- максимальне збереження зелених насаджень загального користування на території;

- поточний догляд за зеленими насадженнями загального користування;

- озеленення зовнішніх доріг та санітарно-захисних зон;

- інженерний благоустрій території, санітарне очищення;

- впровадити роздільне збирання твердих побутових відходів: пластик, скло, папір, металеві та алюмінієві банки, текстиль, органічні відходи;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Детального плану території з метою подальшого створення індустріального парку на території Валківської міської територіальної громади Богодухівського району Харківської області (за межами м. Валки), подаються до Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області. Юридична адреса: 63002, Харківська обл., Богодухівський р-н, м. Валки, вул. Харківська, буд. 16. Електронна адреса: valky_gorsovet@ukr.net, тел. (05753) 5-19-68. 

Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня опублікування заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території, ( відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Голова  Валерій СКРИПНІЧЕНКО

 

ЗВІТ ПРО СЕО ДОКУМЕНТУ

 

 

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних