Валківська міська рада
Богодухівський район

Харківська область

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ-1 Юліївського НГКР, УКПГ-2 Юліївського  НГКР, УКПН Юліївського НГКР,

Дата: 31.05.2023 11:17
Кількість переглядів: 80

 

Фото без описуПовідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

УКПГ-1 Юліївського НГКР, УКПГ-2 Юліївського  НГКР, УКПН Юліївського НГКР, промислова база Юліївської ОВС Шебелинського ЦВНГК,

Юліївська ДКС для ознайомлення громадськості

Повне найменування суб’єкта господарювання - Акціонерне товариство «Укргазвидобування» філія газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування» Установка комплексної підготовки газу-1 Юліївського нафтогазоконденсатного родовища, Установка комплексної підготовки газу-2 Юліївського нафтогазоконденсатного родовища, Установка комплексної підготовки нафти Юліївського нафтогазоконденсатного родовища, промислова база Юліївської оперативно-виробничої служби Шебелинського цеху з видобування нафти, газу та конденсату, Юліївська дотискна компресорна станція.

Скорочене найменування суб’єкта господарювання - АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Шебелинкагазвидобування» УКПГ-1 Юліївського НГКР, УКПГ-2 Юліївського  НГКР, УКПН Юліївського НГКР, промислова база Юліївської ОВС Шебелинського ЦВНГК, Юліївська ДКС.

Ідентифікаційний код – 30019775.

Юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28;  тел.: (05749) 93372; E-mail: office@ugv.com.ua.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Основні технологічні процеси, які здійснюються на об’єкті: підготовка газу по схемі двоступеневої сепарації по технологічних лініях №1 і №2 та одноступеневої сепарації по технологічній лінії. Технологічний процес сепарації призначений для відділення із потоку рідик (конденсату, супутньо-пластової води, метанолу і механічних домішок). Підготовка нафти передбачається шляхом сепарації та стабілізації видобутої нафти та подальшої відправки на пункт переробки нафти. Також на промисловій базі передбачений пункт повернення супутньо-пластовой води в надра. Основним технологічним процесом на Юліївській ДКС є компримування і перекачування газу.  Виробнича потужність складає: природного газу – 329, 1 млн. м3 ,  нафта – 9112,942 м3, конденсат – 2541,71 м3.

На території проммайданчика, що розташований за адресою: Харківська обл., Богодухівський район, Валківська міська рада розташовані наступні джерела викидів забруднюючих речовин: вогневі підігрівачі; наземна ємність ЄІК, об'ємом  32м3; наземна ємність ЄМ ( Є-6-7), 32м3; наземні ємності Є-(6-1)-Є-(6-6), по 10м3; наземна ємність ЄР(Є-4); наливні стояки; насоси ТКА-63/125; підземна ємність нафтоуловлювач Е-8, 50м3; дегазатори; наземна ємність Є-6; наземні ємності Е-5-1-Е-5-7, по 70м3; наземна ємність Е-3, 25м3; одоризаційний бачок; котел АОГВ-10; наземні ємності Є-1, Є-2 та Є-5 - Є-10, по 50м3; наземна ємність Є-3, 3м3; наземна ємність Е-2, 10м3; підземна ємність, ЄД-2, об'ємом 25м3; приміщення насосної: насос ВС-80-1Л-У2; приміщення насосної: насос ВС-80-1Л-У2; підземна дренажна ємність, Є-4, об'ємом 5м3; свічі  ГРП; свічі продувки ХАЛ; свічки замірного вузла; свічки продувки ГПА УКПГ Юліївського НГКР; ГПА УКПГ Юліївського НГКР; котел КСВа-1 Гн (Гс) "ВК-22" № 1, №2, №3; свічки  котельної; продувочна свіча; приміщення котельної; установка регенерації метанолу; колодязь промканалізації; свічки БРМ; ставок-відстійник; нафтопастка; насос НВ-50/50 та АСВН-80; насоси НВ - 50-50   1 роб 1 рез; шламонакопичувач; ємності  наземна Є1-4,  Є1-3 об'ємом  по 200 м3; територія (10 труб, які розташовані по території); заточувальний верстат; пост електрозварювання; витяжна шафа хімлаборатьорії; електрична плита; електрична  фритюрниця; мийка; дизель-генераторна установка Generac VME705; котли АОГВ-96; наземна ємність, Є-4, об'ємом 50м3; наземна ємності, Є-5, Є-6, Є-7/1, Є-7/2, об'ємом  по 5м3;  насос  ВК-2/26; ПТН; наземні ємності Р-1,2, об'ємом по 950м3;  насоси НК-65/125-1М; підземна ємність Е-10, об'ємом 25м3; насос НВ-50/50; вертикальний факел УКПН; залізнична цистерна; факельний амбар УКПГ; технологічне обладнання; «ТКА»; свіча  стравлювання паливного газу з "ТКА"; свіча  стравлювання газу з блоків фільтрів паливного газу  "ТКА"; свічі стравлювання з ущільнень компресорів високого та низького тисків "ТКА"; свічі стравлювання газу з фільтрів газу ущільнень "ТКА"; нікель-кадмієві акумулятори; дизель-генератор F400GX; наземна дренажна ємність, об'ємом 5 м3; свіча стравлювання паливного газу з БПГ; свічі стравлювання газу з контуру нагнітача при пуску та зупинці "ТКА"; свіча стравлювання газу з колектора газовживання; свіча стравлювання газу з колектора імпульсного газу; свічі стравлювання газу з технологічного колектора; свічі ШП; свічі ТУ (теплообмінника); свічі ШП; свіча стравлювання паливного газу з ГПА-1 УКПГ-1 Юліївського НГКР; насос центр обіжний; підземна ємність з діетилен гліколем (ДЕГ), об'ємом 8,5 м3; факельні амбіри свердловин.

Валовий викид таких забруднюючих речовин як: заліза  оксид (у перерахунку на залізо); марганець і  його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю); натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична); натрію карбонат (сода кальцинована); азота діоксид; аміак; водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCL; кислота сірчана за молекулою H2SO4; кремнію діоксид аморфний (аеросил 175); сажа; ангідрид сірчистий; вуглецю оксид; фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор; фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор; метан; толуол; спирт метиловий; акролеїн; ацетон; кислота оцтова; бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець); гас; уайт-спірит; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець; недиференційований за складом пил (аерозоль); 2,2-Оксидіетанол (діетиленгліколь) складатиме 778,80328 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відносяться до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002,
 м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних